e-mail: goldtidehk@gmail.com
Tel: 24797006,24783762
Fax: 24784648
 

1)小小提示.....市面上有不小不銹鋼產品用料不是304料以上,如果用料是304料以下,有機會不銹鋼會變成鐵料,因為會生銹,大家要注意.

2)小小提示.....不銹鋼材料厚度方面,本公司採用最小1.2mm厚度(304料或316),可能大家沒有太大注意,唔同厚度會有唔同價錢及耐用性,大家要小心.

SSGB
SSGB (1)
SSGB (2)
SSGB (3)
SSGB (4)
SSGB (5)
SSGB (6)
SSGB (7)
SSGB (8)
SSGB (9)
SSGB (10)
SSGB (11)
SSGB (12)
SSGB (13)
SSB
SSB (1)
SSB (5)
SSB (6)
SSB (8)
SSB (9)
SSB (11)
SSB (12)
SSB (13)
SSB (14)
SSB (15)
SSB (16)
SSB (17)
SSB (18)
SSB (19)
SSB (20)